Harang är en tidskrift som ges ut av MediaBox, en arbetsverksamhet i Björkhagen och har för avsikt att vara en röst i den aktuella debatten vad gäller främst den socialpsykiatriska sektorn.

Harang görs av människor som kanske varit borta många år från arbetslivet och som haft en svår situation rent mänskligt. Därför vill tidningen belysa frågor som gäller arbetsverksamheter eller träfflokaler eller i viss mån vården, när diskussionens vågor går höga om nedskärningar eller inskränkningar av möjligheter av just den sorten.

Besök gärna sidan här:
Mediabox webbtidning Harang