ledord


 

Meningsfull sysselsättning / arbetsträning för personer med psykisk funktionsnedsättning!

Mediabox ska du välja om du tillhör socialpsykiatrin eller LSS (personkrets ett) och du vill höja din livskvalitet och få en mjukstart i arbetslivet. Mediabox är en IT-verksamhet med möjlighet för alla förkunskapsnivåer. Vi arbetar med dator och datorprogram, virtuella kurser, kreativa aktiviteter som digitalfoto, video, musik och webbsidor. Vi producerar bl.a. visitkort, trycksaker, video, multimedia, hemsidor och en egen webbtidning.

På Mediabox får du möjlighet att både utbilda dig samt att bidra med dina tidigare, eller här förvärvade, kunskaper. Du arbetar enskilt eller gemensamt med andra, allt beroende på projektets art och din egen målsättning.

Din personliga målsättning, arbetstid och dina arbetsuppgifter planerar du tillsammans med din kontaktperson.
Vi gör också tillsammans återkommande uppföljning av att din tid hos oss känns trygg, meningsfull och utvecklande. Om dit mål är att gå vidare till en anställning, erbjuder Mediabox också  att stödja och förbereda inför IPS-stöd från Jobbtorg, Alfa och I-Work i en anställning. (IPS= Individual Placement Support).

Din dagliga sysselsättning kommer att bestå till viss del av befintliga arbetsuppgifter men är till stor del också en kreativ process där strävan att lära och utveckla sig, samt att bidra har stor betydelse. Vi handleder och fungerar som projektledare men din egen möjlighet att bidra med idéer och kunskap är stor och betydelsefull.

Förutom data och media så arbetar vi även aktivt med friskvård i olika former.
Allt ifrån dagliga kortare friskvårdspromenader till fysisk träning med uttalade mål. Som tillägg i din sysselsättning kan du i samråd med din handläggare beställa strukturerad friskvård genom Mediabox. Regelbunden fysisk träning stärker den kognitiva förmågan, ger förbättrad fysisk och psykisk hälsa samt ett ökat välbefinnande.

Vi har en trivsam och kreativ arbetsmiljö med många möjligheter till social samvaro. Raster, friskvård och studiebesök är också viktigt på Mediabox. Dessa aktiviteter ger ökad möjlighet till att lära känna varandra, till intressanta diskussioner och många trevliga stunder.


Metodutveckling:

Använder kunskapsbaserade arbetssätt enligt:

    ESL – Ett självständigt liv med kognitivt perspektiv
    DUR – Dokumentation, Utredning, Resultat
    MI – Motiverande samtal


Arbetar med att utveckla nya och förbättrade arbetssätt genom egen metodutveckling och i samverkan med andra aktörer inom området, t ex sjukvården och brukarorganisationer. Vi medverkar i utvecklingsprojekt i samverkan med EU, ALFA, Jobbtorg, BISAM med flera.