Tack alla handläggare som beställer sysselstättning på Mediabox

Personalen på Mediabox tackar dig för ett gott samarbete under alla år. Mediabox som utförare inom Socialpsykiatrin strävar efter hög kvalitet och nöjda deltagare. Vi ser fram emot att du och dina kollegor anlitar Mediabox också nästa år för att tillsammans med dig skapa skillnad för målgruppen. Du är alltid välkommen att besöka Mediabox.

Bra betyg
I den årliga brukarundesökningen av insatsen sysselsättningsstöd som genomfördes aug-okt 2016 fick Mediabox återigen ett väldigt bra betyg av deltagarna. Det visade sig att 61 % av deltagarna på Mediabox svarade på enkäten jämför med 51% i stadens i genomsnitt. Vi är också väldigt glada att berätta att det är andra året i rad som i fråga om personalens bemötande har vi 100 % nöjda deltagare. Du kan titta på undersökningen här : stadens brukarundersökning

MI-implementering
Mediabox personal använder aktivt MI i möte med deltagare. All personal på Mediabox är utbildade i MI och förkovrar sig ständigt genom regelbundna MI diskussioner och aktiviteter t ex kodning av samtal, samt föreläsningar. Du är jätte välkommen att delta i våra MI-handledningar led av Liria Ortiz på tisdagar före lunch. Ring oss för mer information.

 


 

Vårt motto är tillgänglighet, trovärdighet och tydlighet, som vi med stolthet strävar efter att upprätthålla!