Tack alla handläggare som beställer sysselstättning på Mediabox!

Personalen på Mediabox tackar dig för ett gott samarbete under alla år. Mediabox som kommunal utförare strävar efter hög kvalitet och nöjda deltagare. Vi ser fram emot att du och dina kollegor anlitar Mediabox i första hand. Tillsammans med dig skapar vi skillnad för individen. Du är alltid välkommen att besöka Mediabox. För nuvarande har vi ett par deltagare som tillhör LSS målgruppen. Mediabox har LSS tillstånd och tar emot LSS beslut för personkrets 1. Välkomna att kontakta oss och planera ett studiebesök hos oss.

Bra betyg
I den årliga brukarundesökningen av insatsen sysselsättningsstöd fick Mediabox ett väldigt bra betyg av deltagarna också i år.  stadens brukarundersökning

MI-implementering
Mediabox personal använder aktivt MI i möte med deltagare. All personal på Mediabox är utbildade i MI och förkovrar sig ständigt genom regelbundna MI diskussioner och aktiviteter t ex kodning av samtal, samt föreläsningar.

Vårt motto är Tillgänglighet, Trovärdighet och Tydlighet