Du kan välja virtuella datakurser som vi hyr in från Klickportalen och Visma Spcs. Du har tillgång till stora variationer på IT- och data program, blir handledd av Klickportalens kunniga personal och det är enkel att hantera kursinnehållet med play och stopp funktion.

Exempel på kurser är: ECDL - allmän IT-kunskap, Microsoft Office, Photoshop och att göra hemsidor m.m.

klickportalen