Mediabox fick toppenbetyg av deltagare också i år, tack alla ni som gav oss betyget!!!

Stadsledningskontoret utvärderar årligen insatsen sysselsättningstöd inom socialpsykiatrin. Alla med beslut om sysselsättning i såväl stadens egna verksamhets utförare som övrig regi inom staden svarar på en enkätundersökning. Glädjande för oss att 73 %  av deltagare på Mediabox svarade på enkäten för Stadens brukarundersökning 2018. Insamling har skett under vecka 14-26 år 2018.  

 

Brukarundersökningens resultat för Mediabox ----> 2018 2017 2016 2015 stadens 2018
Jag blir väl bemött av personalen 100% 100% 100% 100% 91%
Personalen frågar på vilket sätt jag vill ha stöd 90% 83% 91% 86% 78%
Jag har inflytande över hur det stöd jag får på min sysselsättningsverksamhet utförs 100% 91% 91% 87% 85%
Jag är nöjd med min sysselsättningsverksamhet 80% 92% 91% 80% 93%
Personalen vet vad jag klarar av 100% 82% 91% 80% 86%
Jag litar på personalen 90% 92% 82% 80% 91%