Mediabox fick toppenbetyg av deltagare 3 år i rad, tack!!!

Glädjande för oss på Mediabox att 61% svarade på enkäten jämfört med totalt siffra för stadens svarsprocent på 51%. Stadsledningskontoret utvärderar årligen insatsen sysselsättningstöd inom socialpsykiatrin. Alla med beslut om sysselsättning i såväl stadens egna verksamhets utförare som övrig regi inom staden svarar på en enkätundersökning. Insamling har skett under perioden 27 juli - 30 september 2016 med postala utskick där möjlighet ges att besvara enkäten via en webblänk.

 

Brukarundersökningens resultat för 2016 2015 2014 stadens 2016
Jag blir väl bemött av personalen 100% 100% 100% 91%
Personalen frågar på vilket sätt jag vill ha stöd 91% 86% 73% 77%
Jag har inflytande över hur det stöd jag får på min sysselsättningsverksamhet utförs 91% 87% 100% 92%
Jag är nöjd med min sysselsättningsverksamhet 91% 80% 91% 87%
Personalen vet vad jag klarar av 91% 80% 91% 87%
Personalen frågar på vilket sätt jag vill ha stöd 91% 86% 73% 77%
Jag litar på personalen 82% 80% 91% 90%