På Mediabox arbetar vi också med att skapa visitkort, affischer, broschyrer och flyers.
Vi använder programmet Adobe InDesign och andra Microsoft program.